Friv
Cami Halısı justintv GoVisaFree.com helps individuals and families build a freedom lifestyle, with guidance on different tax schemes, residency and citizenship by investment options. The Portugal Golden Visa program and the NHR program have both been quite advantageous schemes created by the Portuguese government in the recent years. gebze evden eve nakliyat Friv cicicocuk.com Cami Halısı

Columbus, wat is dat?

In juli 2008 werd de GSOB door Minister-president Picqué en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemachtigd om een nieuw en omvangrijk project te organiseren en te coördineren, namelijk het uitwerken en ter beschikking stellen van werkmiddelen voor een previsioneel beheer van de competenties. Zo ontstond het Columbus project, gedragen en gesteund door een netwerk van partnerbesturen, onder begeleiding van de GSOB.

Voor wat de productie van documenten betreft, bestond het concrete doel van Columbus hoofdzakelijk uit de redactie van beschrijvingen van typefuncties en uit de uitwerking van daarbij aansluitende praktische handleidingen (woordenboek van de competenties, geheugensteun voor het uitvoeren van animaties,… enz). Deze werkmiddelen konden daarna, als rechtstreeks resultaat van het werk van het netwerk van pilootbesturen, worden gedeeld met alle Brusselse besturen en structuren van openbaar nut. Het geproduceerd materiaal zou de basis vormen voor het invoeren van het previsioneel competentiebeheer in de human resources departementen. Functiebeschrijvingen spelen inderdaad een essentiële rol zowel in het wervingsproces als bij het bevorderen van interne mobiliteit, het opstellen van samenhangende vormingsplannen en het evalueren van personeel op basis van objectieve criteria.

Van bij de aanvang hebben meerdere besturen vrijwillig en actief aan het project deelgenomen. Na verloop van tijd hebben sommigen het netwerk moeten verlaten wegens tijdsgebrek, maar andere besturen sprongen inmiddels op de rijdende trein. Dankzij de samengevoegde inspanningen van al deze besturen en van enkele externe deskundigen kunnen we U al een zestigtal beschrijvingen van typefuncties aanbieden.

Gemeenten

OCMW's

Evere

Elsene

Jette

Etterbeek

Koekelberg

Jette

Oudergem

Schaarbeek

Schaarbeek

Sint-Gillis

Sint-Agatha-Berchem

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Gillis

Sint-Joost-ten-Node

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Lamberchts-Woluwe

Sint-Joost-ten-Node

Sint-Pieters-Woluwe

Sint-Lambrechts-Woluwe

Ukkel

Sint-Pieters-Woluwe

 

Stad Brussel

 

Ukkel

 

Vorst

 

Vandaag kunnen we de balans opmaken en de concrete werkmiddelen voorstellen die werden uitgewerkt.Op deze internetsite kunnen de Columbus documenten worden geraadpleegd en gedownload, maar ze kunnen ook worden aangepast aan Uw eigen noden door gebruik te maken van het geïnformatiseerd mechanisme voor contextualisatie.

Klaar voor een bezoek aan de site ?

U bevindt zich nu in het deel van de internetsite van de GSOB dat betrekking heeft op het Columbus project, onder « Voorstelling». Voor toegang tot andere onderverdelingen wordt een login en een paswoord gevraagd. Indien U er nog geen heeft, aarzel dan niet en neem contact met Mevrouw Aline Vermote (avermote@erap-gsob.brussels). Gelieve er echter rekening mee te houden dat we de resultaten van het werk van het Columbus netwerk voorbehouden voor de besturen en de structuren van openbaar nut. De toegang is uiteraard volledig gratis.

Nu beschikt U over een login en een paswoord en hoeft U enkel nog de gebruikshandleiding voor de site te dowloaden door hier te clicken. De handleiding legt uit hoe U de beschrijvingen van de typefuncties die door het netwerk werden opgesteld kunt raadplegen en/of afdrukken en vooral hoe U deze kunt contextualiseren ( hoe U ze aan Uw reële werkomgeving en werkinhoud kan aanpassen) door gebruik van de daartoe bestemde tool. In de onderverdeling « Documentatie en werktuigen » zijn documenten en procedures opgenomen die nuttig kunnen zijn voor het uitschrijven van nieuwe beschrijvingen van typefuncties. U vindt er ook het door het netwerk opgestelde en aangevulde woordenboek van de competenties dat de referentie vormt voor de gedragscompetenties die in de beschrijvingen van typefuncties zijn opgenomen.

Deze beveiligde gegevens zullen verder door de GSOB worden beheerd, maar ze behoren U toe, maak er dus volop gebruik van volgens Uw noden.

En wat gebeurd er nu verder met Columbus ?

De aard zelf van het project vereist een constante evolutie. Bovendien wordt in de nieuwe versie van het Sociaal Handvest – die binnenkort in werking treedt – het gebruik van de functiebeschrijvingen aanbevolen, met duidelijke verwijzing naar Columbus. In 1994 zorgde de eerste versie van het Sociaal Handvest  voor de modernisering van het beheer van de human resources in het lokale openbaar ambt, maar vandaag zijn de bepalingen van de basistekst niet langer aangepast aan de vereisten van een performant human resources beheer.

De meest voorkomende problemen zijn onder meer:

• het ontbreken, bij de lokale overheden, van functiebeschrijvingen als basiswerkmiddelen voor het HR beheer;

• het ontbreken van provisioneel beheer inzake arbeidsplaatsen en competenties;

• de talrijke mislukkende aanwervingen, veroorzaakt door de voorbijgestreefde selectiemethoden;

• de inefficiëntie van het evaluatieproces, onder meer door het ontbreken van doelstellingen en vooral van gevolgen;

• het ontbreken van loopbaanbeheer (evolutie van de loopbaan, bevorderingsbeleid), en bijgevolg een tekort aan hefbomen voor de motivatie van het personeel;

• de talrijke moeilijkheden ondervonden door de vormingsdiensten bij de analyse van de vormingsnoden, het opstellen van samenhangende vormingsplannen, het aanbieden van aan de noden aangepaste vormingsmogelijkheden, en, globaler, het aanbieden van kansen voor de ontwikkeling van competenties.

Het moge duidelijk zijn : dankzij het Columbus project bestaan er nu enkele mogelijke oplossingen voor de vastgestelde problemen. We stellen vast dat bij het Gewest de wil echt aanwezig is om deze investering niet zonder gevolg te laten. Columbus moet verder bijdragen blijven leveren aan het uitbouwen een modern en efficiënt human resources beheer. Meer dan 60 beschrijvingen van type functies zijn opgesteld, de procedures voor het uitwerken van nog andere zijn beschikbaar, het werkmiddel voor de contextualisatie is operationeel.  De GSOB zal in elk geval, naast de besturen, verder de evolutie van het project blijven sturen, de band tussen de leden van het netwerk blijven versterken, voor contacten zorgen tussen het netwerk en de andere besturen en structuren van openbaar nut, organiseren van de validatie van de geproduceerde nieuwe documenten, …enz.

We nodigen de personeelsleden van alle besturen uit om veel gebruik te maken van onze site, maar ook om ons te contacteren (avermote@erap-gsob.brussels) om opmerkingen en suggesties mede te delen en om vragen te stellen.


Happy WheelsCami Halısı
heets