Flash Info

  Actualiteit

  Basiscyclus in Gemeentelijk Management 2018-2019
  Gepubliceerd op donderdag 16 augustus 2018
  Een aanrader: de basiscyclus in Gemeentelijk Management 2018-2019
  Heb je zin om je loopbaan zelf te sturen? Ben je klaar om, met respect voor de fundamentele waarden van de openbare dienst, de uitdagingen te beantwoorden van besturen die steeds efficiënter worden en steeds dichter bij de burger staan? 
  Aarzel niet langer, de inschrijvingen voor de Basiscyclus Gemeentelijk Management zijn al aan de gang.

  Brochure

   
  Master en sciences administratives: een vergemakkelijke toegang voor laureaten van de Gemeentelijk Management van de GSOB
  Gepubliceerd op woensdag 30 augustus 2017
  De hogeschool "Haute Ecole Francisco Ferrer" vergemakkelijkt de toegang tot haar "Master en sciences administratives" dat ze organiseert voor laureaten van de Basiscyclus Gemeentelijk Management van de GSOB.

  Er worden cursusvrijstellingen gegeven en de valorisatie van ervaring is eveneens mogelijk ("valorisation des acquis de l'expérience" of VAE).

  Voor verdere informatie en voor het indienen van een VAE bevelen we een rechtstreeks contact met de Haute Ecole Francisco Ferrer aan, namelijk met:

  Mevrouw Anne Vigneul, Conseiller VAE - email: anne.vigneul@he-ferrer.eu - tel: 02/279 58 27 
  De Prijs David Yansenne 2017
  Gepubliceerd op maandag 20 maart 2017
  Elke schakel van de preventie-en veiligheidsketen - burgers, verenigingen en openbare diensten - heeft een rol te vervullen bij de verbetering van de veiligheid en van het veiligheidsgevoel. Daarom is de doel van de prijs David Yansenne partnershipsinitiatieven inzake preventie en veiligheid aan te moedigen en te verstevigen.

  Hieronder vindt u de projectoproep m.b.t. deze prijs.

  Prix Yansenne 2017 - Appel à projets - NL.pdf

   read more ...
  Residentiële seminaries 2017
  Gepubliceerd op vrijdag 17 februari 2017

   

  Ontdek nu het programma van onze residentiële seminaries voor 2017! 

   
  De basisvorming voor de Gemeenschapswachten is terug
  Gepubliceerd op maandag 24 oktober 2016
  De basisvorming voor de Gemeenschapswachten wordt opnieuw gegeven, met een programma dat aan de nieuwe wetsbepalingen werd aangepast. Ontdek het hier.

  Opgelet, voor elk lesvak wordt vanaf nu een verplicht af te leggen examen georganiseerd. Het examenreglement kan je hier downloaden.  De eerste sessies zullen al in november 2016 doorgaan! Informatie vragen en/of inschrijven kan via een mail van uw vormingsdienst naar Anissa LASFAR: alasfar@erap-gsob.brussels 
  Vormingstraject Interne controle
  Gepubliceerd op vrijdag 30 september 2016

  Een wettelijk kader maakt (of zal maken) de gemeenten en de OCMW's verantwoordelijk voor de interne controle van hun activiteiten. Het omschrijft de interne controle en voorzien in de invoering van een intern controlesysteem. Deze dwingende bepalingen leiden voor de besturen tot de lancering van een zeer grootschalige werf en daarom wensen zij zich beter uit te rusten voor de uitvoering hiervan.
  De GSOB werkte samen met de Werkgroep Interne Controle om nauwkeurig de behoeften van de besturen af te bakenen en gaat vandaag van start met een opleidings- en supervisietraject voor de invoering van het interne controlesysteem. Dit project krijgt financiële ondersteuning van het Gewest en bestaat uit drie fasen : een fase van seminaries, twee fasen van supervisie.

  De seminaries voor de Secretarissen et de Ontvangers beginnen in oktober. Zie de datums hieronder:
  Gemeenten: 14-19-20/10/2016, 28-29/11/2016, 25 en 26/01/2017
  OCMW's: 21-26-27/10/2016, 8-9/12/2016, 8 en 9/02/2017

  Download het programma.

  Inscrijving per email bij Patrick Gilet (pgilet@erap-gsob.brussels).

   
  Burgerlijke stand / bevolking
  Gepubliceerd op dinsdag 27 september 2016

  Een nederlandstalige sessie is geprogrammeerd. Alle inlichtingen hier:

  Inschrijvingen via de vormingcel per email: pgilet@erap-gsob.brussels

   
  Autoriteit in de besturen, een opnieuw uit te vinden concept ?
  Gepubliceerd op woensdag 21 september 2016

  Voor onze Algemene Vergadering van 6 juni nodigden wij dhr. Alain ERALY, Professor aan de Faculteit Filosofie en Sociale Wetenschappen van de ULB en Voorzitter van het Wetenschappelijk College van de GSOB uit om een conferentie te presenteren met de titel « Autoriteit in de besturen, een opnieuw uit te vinden concept ? ». U kunt de hele conferentie bekijken via de link hieronder :

   https://youtu.be/SJPcXZNrxOY

   
  Jaarverslag 2015
  Gepubliceerd op vrijdag 16 september 2016
   
  Subsidiebeheer - Basis en Thematische Modules
  Gepubliceerd op donderdag 18 augustus 2016

  De inschrijvingen voor de vorming « subsidiebeheer » zijn open !


   
  Basiscyclus in Gemeentelijk management 2016-2017
  Gepubliceerd op vrijdag 24 juni 2016
  Zin om uw loopbaan te doen groeien en bij te sturen met als doel een steeds efficiëntere administratie die dicht bij de burger staat en die de essentiële waarden van de publieke dienstverlening respecteert?
  De basiscyclus in gemeentelijke Management biedt een echte springplank naar omkaderende functies in de plaatselijke Brusselse besturen.
   
  Onze coachingprogramma ]3a=HR+[ gaat van start
  Gepubliceerd op dinsdag 8 maart 2016

  Onze coachingprogramma ter attentie van HR actoren werd opgestart! Dit programma is gericht op het verlenen van doelgerichte en gepersonaliseerde bijstand aan elke lokale overheid bij het uitvoeren van haar strategisch HR beheer. Ontdek onmiddellijk zijn pluspunten !


   

   
  Vacature: Pedagogische Attaché(e) (COD)
  Gepubliceerd op donderdag 31 mei 2018
   
  De GSOB werft een Manager IT-projecten aan
  Gepubliceerd op vrijdag 19 januari 2018
  De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) begeleidt de Brusselse plaatselijke besturen bij de invoering van managementtools en -processen.
  Ze ondersteunt deze globaal gezien bij de uitbouw van hun strategisch bestuursplan, van hun intern controlesysteem enz. …
  Ze adviseert ze bij de uitwerking van een samenhangende en transversale HR-strategie die de organisatie activeert en de motivatie van het personeel stimuleert.
  De GSOB ontwikkelt eveneens een opleidingscatalogus uitdrukkelijk bestemd voor het personeel van de Brusselse plaatselijke besturen.


  Overeenkomst: voltijdse overeenkomst van bepaalde duur voor 9 maanden  


  ACTIVITEITEN:

  Projecten coördineren

  • U inventariseert en analyseert de behoeften om op basis hiervan bestekken op te stellen voor de ontwikkeling van nieuwe functies en projecten. 
  • U staat in voor de coördinatie, opvolging en evaluatie van nieuwe projecten en nieuwe functies van het beheerssysteem (met als tools meer bepaald 180 °, de Columbus-interface, de ontwikkeling van e-learning). 
  • U werkt samen met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerssysteem. 
  • U test de functies uit en stelt verbeteringen voor. 
  • U stelt adviezen, verslagen en nieuwe aanvragen op.
  Intern communiceren 
  • U ziet toe op een transversaal gebruik van de functies van het beheerssysteem. 
  De ondersteuning coördineren 
  • U volgt de probleemoplossing door het IT-maintenancebedrijf op. 

   

  UW PROFIEL

  Technische vaardigheden 

  • Goede kennis van de ontwikkelingstechnologieën .NET, ASP.NET en VB.NET 
  • Goede kennis van SQL Server 
  • Algemene regelgeving voor gegevensbescherming 
  • Regelgeving inzake Overheidsopdrachten 
  • Opmaak van bestekken en verslagen 
  • Projectbeheer 
  • Leiding en animatie van vergaderingen 
  • Kantoorsuite MS Office 
  • Taal : Frans - Nederlands


  Gedragsvaardigheden 

  •  Analyseren – analytische en synthetische geest 

  •  Een gezamenlijke visie ontwikkelen 

  •  Oplossingen vinden 

  •  Resultaatgericht werken 

  •  Samenwerken    


  Zin om ons te vervoegen ? 
  Stuur uw CV naar Dean VAN LEEMPUT (dvanleemput@erap-gsob.brussels) vóór 15 februari.  

   

   
  ORDENING VAN DE OPENBARE RUIMTE: Cyclus "transitie"
  Gepubliceerd op vrijdag 8 december 2017
   
  De GSOB werft een Projectbeheerder TSP/HRM aan
  Gepubliceerd op dinsdag 23 januari 2018
  De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) begeleidt de Brusselse plaatselijke besturen bij de invoering van managementtools en -processen.
  Ze ondersteunt deze globaal gezien bij de uitbouw van hun strategisch bestuursplan, van hun intern controlesysteem enz. …
  Ze adviseert ze bij de uitwerking van een samenhangende en transversale HR-strategie die de organisatie activeert en de motivatie van het personeel stimuleert.
  De GSOB ontwikkelt eveneens een opleidingscatalogus uitdrukkelijk bestemd voor het personeel van de Brusselse plaatselijke besturen.


  Overeenkomst: Onbepaalde duur - voltijds

  1/ U begeleidt de besturen bij hun transversaal-strategisch en HR-beleid 

  • U analyseert de behoeften 
  • U omschrijft doelstellingen en deliverables 
  • U beheert een portefeuille van projecten, evalueert deze en formuleert voorstellen voor verbetering 
  • U coacht de Directiecomités van de besturen bij het bepalen van een strategische visie en een transversaal strategisch plan en/of van een HR-actieplan en de operationele uitwerking hiervan

  2/ U ontwikkelt tools en biedt ondersteuning aan de besturen bij de implementering hiervan 

  • U analyseert de behoefte, de vragen om verbetering en om de ontwikkeling van instru-menten 
  • U verstrekt vorming aan de Directiecomités, aan de hiërarchische lijn en aan ambtenaren bij het gebruik van de tools van « Columbus » (software voor de samenstelling van functie-beschrijvingen) en « 180° » (deelsoftware en opvolging transversaal strategisch plan) 

  3/ U geeft impulsen aan het interne en externe netwerk 

  • De werkgroep « Columbus » bijkomende dynamiek verlenen 
  • Een rol spelen op de HR-platformen van gemeenten en OCMW’s 
  • Themagerichte workshops inrichten rond bestuur en HR 

  4/ U biedt ondersteuning bij de uitwerking van de valideringsmethode voor competenties bij de plaatselijke besturen 

  5/ U zorgt voor beschikbaarheid op het vlak van bestuur en HRM.
  Gezocht profiel :

  • Secundair onderwijs of master, bij voorkeur in HRM en/of overheidsmanagement 
  • Uitstekende communicatietechnieken, beheersing van groepsdynamiek en coaching 
  • Minstens 5 jaar ervaring in projectbeheer op het vlak van governance of HRM en/of vaar-digheidsontwikkeling 
  • Kennis van de plaatselijke en eventueel gewestelijke overheidsstructuren is een troef 
  • Bekwaam om mondeling te werken in het Frans en in het Nederlands 
  • Voelt zich goed in een Windows omgeving, met verschillende browsers en de software van MS Office en Open Office

  De functiebeschrijving douwloaden.

  Zin om ons te vervoegen ?  Stuur uw CV en motivatiebrief naar
  Mevr. Valérie Dierkens, Directeur – vdierkens@erap-gsob.brussels
  vóór 9 februari. 
  De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke en mondelinge test die plaatsvindt op 26, 27 of 28 februari 2018.